Skip to the content

Rezultati drugog kolokvija I integralnog ispita iz predmeta MATEMATIKA SA STATISTIKOM

Br.indeksa

Drugi kolokvij

Integralno

Ocjena

AB190010

70/100 bodova

 

Osam(8) I+II kolokvij

AB190003

NE

Da

Šest(6)

AB180002

NE

Da

Pet(5

 

Uvid u radove je 4.2.2020.god. u 10 sati.

Upis ocjena će biti naknadno određen, za student koji su položili.

Copyright © 2020 UNMO.ba