Skip to the content

Rezultati drugog kolokvija I integralnog ispita iz predmeta MATEMATIKA SA STATISTIKOM rađen 14.2.2020.god.

Br.indeksa

Drugi kolokvij

Integralno

Ocjena

AB190010

88/100 bodova

 

Devet (9)

AB180021

NE

10/100

Pet(5)

AB180002

NE

30/100

Pet(5)

 

Uvid u radove je 18.2.2020.god. u 10 sati.

Upis ocjena će biti naknadno određen, za student koji su položili.

Copyright © 2020 UNMO.ba