Skip to the content

Rezultati ispita iz predmeta EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA održanog 25. 8. 2020.

Red br

Ime i prezime

Ocjena

1.

Adib Kujan

6

 

 Iz kabineta

Copyright © 2021 UNMO.ba