Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Oplemenjivanje voćaka i vinove loze održanog 18.9.2019.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

 

Hajrić Selma

AB160059

31

2.      

Herić Lejla

AB160059

26

Studenti koji nisu položili

1.      

-

-

-

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

-

 

-

 

 

Usmeni dio ispita će se održati u srijedu 25.9.2019. godine u 10 sati.

 

________________________  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba