Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta AGROEKOLOGIJA održanog 4. 9. 2019. godine

Red. br.

Ime i prezime

ocjena

1.

Omer Bećirović

6

2.

Nejra Đonko

6

3.

Amira Batlak

usmeni

4.

Melika Duvnjak

usmeni

5.

David Gagro

usmeni

6.

Nihad Bjelić

5

7.

Edina Musić

5

 

Iz kabineta

 

Usmeni ispit će se održati 16. 9. 2019. u 10 sati.

Copyright © 2020 UNMO.ba