Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Savremene metode oplemenjivanja biljaka Apsolventski rok - oktobar

Prezime i ime

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.      

Hatarić Sanela

26

2.      

Puščul Armin

24

3.      

Plančić Majda

24

Studenti koji nisu položili

1.      

Seferović Samir

4,5

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

 

 

 

 

Upis ocjene će se održati u petak 18.10.2019. godine u 10 sati.

 

________________________  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba