Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE LAMIJE TORLO

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 

oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE

 

LAMIJE TORLO

pod nazivom

„NITRATI I NITRITI U VODI ZA PIĆE SA PROCJENOM RIZIKA PO ZDRAVLJE LJUDI NA PODRUČJU GRADA MOSTARA“

 

Odbrana će se obaviti 21.10. 2019. u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom

u 13:00 sati pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Alma Mičijević, docent na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj grani „Primjenjena hemija“, predsjednik Komisije;
  2. dr.sc. Alma Leto, vanredni profesor na  Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj grani „Primjenjena hemija“, mentor i član;
  3. dr.sc. Aida Šukalić, docent na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj grani „Sigurnost poljoprivrednih proizvoda“ član;

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 10.09.2019.                                                                        DEKAN:

                                                                                                Prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2021 UNMO.ba