Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Savremene metode oplemenjivanja biljaka održanog 1.7.2019.

Prezime i ime

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.      

 

 

Studenti koji nisu položili

1.      

Hatarić Sanela

4.5

2.      

Seferović Samir

3.5

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

Plančić Majda

-

 

________________________  

 prof.dr. Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba