Skip to the content

Najava događaja - kurs - u organizaciji Agromediteranskog fakulteta i RRA REDAH pod nazivom "Izrada biznis planova u agroturizmu"

Agromediteranski fakultet i RRA REDAH organizuju kurs pod nazivom "Izrada biznis planova u agroturizmu", koji će se održati 16. septembra 2020. godine ...

Najava događaja - kurs - u organizaciji Agromediteranskog fakulteta i RRA REDAH pod nazivom "Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja"

Agromediteranski fakultet i RRA REDAH organizuju kurs pod nazivom "Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja", koji će se odr ...

Održan prvi sastanak sa predstavnicima Jaffa-Komerc d.o.o.

U srijedu 9.9.2020. u prostorijama Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održan je prvi sastanak sa predstavnicima Jaffa ...

Copyright © 2020 UNMO.ba