Skip to the content

Poslije ljetne pauze nastavak rada na VIRAL projektu u Mariboru

Nastavak aktivnosti na projektu VIRAL biće realizovan organizacijom radionice i sastanka u Mariboru u periodu 07-08.09.2021. godine. Domaćin sastanka ...

Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciran ...

Priručnik za proizvodnju trešnje

Priručnik za proizvodnju trešnje za predstavnike poljoprivrednih fakulteta i poljoprivrednih instituta iz cijele Bosne i Hercegovine. Izrada priručnik ...

Copyright © 2021 UNMO.ba