Skip to the content

Održan Erasmus+ Info Day na Agromediteranskom fakultetu

Dana 19.10.2023. na Agromediteranskom fakultetu održan je Erasmus Info Day na temu Erasmus+ mobilnosti za studente i nastavno osoblje.
Ovom prilikom, koordinatorica Erasmus+ mobilnosti na našem Fakultetu van.prof.dr. Aida Šukalić, prezentovala je strukturu Erasmus+ programa i ključne aktivnosti sa naglaskom na mogućnosti mobilnosti za studente i nastavno osoblje Univerziteta.
Učesnici su dobili informacije o načinu učestvovanja u mobilnosti, postupku odabira kandidata, uslovima koji se moraju ispuniti te obavezama prije, za vrijeme i nakon mobilnosti.
Uz informacije o načinu prijave i učešća prikazani su i primjeri dosadašnjih mobilnosti naših studenata i nastavnog osoblja.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba