Skip to the content

ODRŽANA RADIONICA O TREŠNJI

Dana 9.3.2023. godine održana je radionica o trešnji na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Organizatori radionice su Poljoprivredni fakultet, Institut za hortikulturu Banja Luka, uz podršku Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini, Agronomskog i  prehrambeno - tehnološkog fakulteta i Jaffa-Komerca d.o.o.
Radionica je bila podijeljena na teoretski i praktični dio.
Predavanja su se održala na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a demonstracija rezidbe u nasadu trešnje u Jaffa Komerc d.o.o. Mostar. 
Radionicu su vodili profesori sa Fakulteta za poljoprivredu, Oregon SAD, prof. Lynn Long i Marlene Long. Profesor Long se dugi niz godina bavi selekcijom trešnje, odabirom podloga i uzgojnim oblicima. Pridonio je širenju patuljastih podloga i novim uzgojnim oblicima trešnje u komercijalnim nasadima u SAD. Vodi uzgojno - selekcijske postupke od 1996., a bavio se i savjetodavnim radom. Prof. M.Long radi na kvaliteti plodova nakon berbe.
Radionici su prisustvovali i učestvovali profesori i studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba