Skip to the content

𝗞𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀 𝘇𝗮 𝘂𝗽𝗶𝘀 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂ž𝗲𝗻 𝗷𝗲 𝗱𝗼 𝟬𝟭.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟮. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakulteta ili univerzitetskih studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru da je konkurs za upis studenata produžen do 𝟬𝟭.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟮 godine.
Svi zainteresovani kandidati mogu u toku sedmice (do petka; 01.07.) prikupiti dokumentaciju i aplicirati za upis u prvu godinu studija akademske 2022/2023. godine.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba