Skip to the content

Održan Dan nauke

Kako smo najavili tako smo i održali drugi po red Dan nauke 18.12.2020. na Google-meet platformi. Ovaj događaj je organizirao CULS Češki Univerzitet prirodnih nauka iz Praga CULS zajedno sa Agronomskim i prehrambeno tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.
Otvaranje ovog dana su započele institucije organizatori koji su se ovom prilikom predstavile i upoznale sve prijavljene sa svojim aktivnostima koje obavljaju, a potom su studenti ova dva fakulteta zajedno sa svojim profesorima i asistentima na zanimljiv način pokušali zainteresiranoj publici barem malo odškrinuti vrata u svijet nauke.
Studenti su kroz prezentacije i video materijale predstavili 16 različitih tema iz područja biotehnologije, ekologije, prehrambene tehnologije i zoologije. Zainteresirani su mogli vidjeti mitozu stanica luka, priprema preparata kukaca, ekstrakciju eteričnih ulja i pripremu prirodne kozmetike, izolaciju DNA, proces kompostiranja, proizvodnju mikrozelenila, mogućnosti razmnožavanja biljaka vegetativno i generativno, bojanje cvjetova, te nešto aktualnije teme iz područja prehrane kao što je bez glutenska prehrana, prehrambena vlakna, higijena i sigurnost hrane, moj tanjur, zatim potencijali proizvodnje sira iz mišine, biljni indikatori, dijelovi cvijeta što je iskorišteno u svrhu populariziranja znanosti u različitim naučnim disciplinama i područjima koji su u fokusu djelovanja ovih fakulteta.
Zanimljive naučne i stručne sadržaje slušali su i imali prilike komentirati brojni osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti, a također nastavnici i profesori koji su sa velikim zanimanjem pratili ponuđene sadržaje. Svrha ovakve manifestacije je da se popularizira i promoviše nauka, naučno istraživački rad i/ili naučne metode istraživanja među djecom, učenicima, mladima i širom društvenoj zajednici.
Događaj je emitovan on-line u periodu od 10-15h, a isti će biti raspoloživ za preglede na web i facebook stranici fakulteta. Ovaj događaj, kao i višekratne radionice koje su provedene u ovoj akademskoj godini za studente i akademsko osoblje fakulteta na temu „Prerada i ocjenjivanje kvalitete tradicionalnih prehrambenih proizvoda“ dio je projekta Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke br. 7/2020/01 „Povećanje naučno-istraživačkih kapaciteta i podrška obrazovanju na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru“ pod pokroviteljstvom Češke razvojne agencije.
Za kompletan projekat i projektne aktivnosti posebno se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju kolegama sa Fakulteta agritropskih nauka CULS-a Prag dekanu prof. Ing Jan Banout Ph.D. sa, profesorima Fakulteta Ing. Iva Kučerová, Adela ing. Frankova Ph.D, Ing. Klára Urbanová PhD i ing. Olgi Leuner PhD.
Nadamo se da će ovakva manifestacija postati redovan godišnji događaj preko kojeg će Fakultet moći prezentirati svoj rad, svoje profesore I studente, te široj publici pružiti priliku vidjeti, naučiti, otkriti nauku na zanimljiv način.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba