Skip to the content

Održan prvi sastanak sa predstavnicima Jaffa-Komerc d.o.o.

U srijedu 9.9.2020. u prostorijama Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održan je prvi sastanak sa predstavnicima Jaffa-Komerc d.o.o. Tom prilikom dogovorena je dinamika i implementacija planiranih aktivnosti. Prva aktivnost je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i kompanije Jaffa-Komerc d.o.o.
Projekat pod nazivom Jačanje proizvodnje trešnje u Hercegovini je trogodišnji projekat koji u svojoj suštini doprinosi razvoju strukturirane i ka tržištu orijentisane proizvodnje trešnje u regiji Hercegovine i to u općinama Mostar, Stolac, Čapljina, Ljubuški i Široki Brijeg. Kao lider na tržištu Jaffa-Komerc želi kroz ovaj projekat izgraditi formalnu kooperantsku strukturu od 50-100 manjih proizvođača sa iskustvom u poljoprivredi i voćarstvu.
U okviru projekta će odabranim kooperantima biti podijeljeno do 7500 dvogodišnjih sadnica trešnje (sorte Ferrovia i/ili Celeste) te se Jaffa-Komerc d.o.o. obavezuje na otkup trešanja proizvedenih u skladu sa zahtjevima stručnjaka angažiranih na projektu, što će biti regulisano posebnim ugovorom.
Nadamo se da ćemo ovim projektom trešnju kao sve popularnije voće staviti na mjesto koje zaslužuje.
Poseban fokus u okviru projekta se stavlja i na izgradnju kapaciteta u smislu stručnih obuka i razmijenu iskustsva ali i praktičnog treninga i to prema zahtjevima Global GAP i Global Gap opcija 2 standarda za sve odabrane učesnike projketa i zainteresovane proizvođače.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba