Skip to the content

ZAŠTO STUDIRATI NA AGROMEDITERANSKOM FAKULTETU

Kada se pomene riječ „ poljoprivreda“ ili „ agronomija“, kod većine, pogotovo mladih ljudi, prva asocijacija je na težak fizički  rad, motiku, krampu, lopatu, plug....

I zaista, tako je bilo nekada.......

Međutim, te predodžbe koje mladi ljudi imaju o ovoj grani privrede, danas su apsolutno pogrešne.

Danas je to grana privrede koja je u potpunosti osavremenjena, mehanizovana, a u posljednje vrijeme i digitalizovana:

Buduće studente savjetuju da odaberu ono zanimanje koje se traži na tržištu rada.

Mi bismo rekli da odaberete zanimanje čiji proizvodi imaju zagarantovano tržište, zagarantovanu prodaju.

Dalja, a sve više i bliža prošlost nas uči, da u bilo kojim uslovima da živimo, u zdravlju ili bolesti, u „redovnim“ ili „vanrednim“ društvenim prilikama, jedini proizvodi koji imaju zagarantovanu prodaju su prehrambeni proizvodi.

Za njima potražnja nikada ne opada, oni se moraju svakodnevno kupovati da bismo naše organizme održali vitalnim i zdravim.

Psiholozi, psihijatri i drugi koji se brinu o psihičkom zdravlju ljudi, kažu da je rad na otvorenom,  rad sa biljkama, blagodat za ljudsku psihu, da smanjuje stres i općenito povećava kvalitet  i dužinu ljudskog života.

Odaberite profitabilno  zanimanje, a ipak zanimanje  bez stresa i već u svojim mladim godinama brinite za kavlitet i dužinu svog života.

 

POSTANITE STUDENT AGROMEDITERANSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U  MOSTARU

ČEKAMO VAS!!!!!

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba