Skip to the content

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

KONKURS za upis studenata na Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini - drugi upisni rok

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 18.9.2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

Upis na studij II i III ciklusa ostaje otvoren do 1.11.2020. godine. Detaljne informacije o upisu dostupne su na stranici https://af.unmo.ba/

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu ispod: 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba