Skip to the content

Realizacije aktivnosti na ERASMUS CBHE projektu Western Balkans Urban Agriculture Initiative - BUGI

Prošle sedmice je održan radni sastanak partnera u projektu ERASMUS + Western Balkans Urban Agriculture Initiative/BUGI na Univerzitetu Donja Gorica, među kojima su se nalazili profesori Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”u Mostaru.

Aktivnosti su počele radnim sastankom na kojem su predstavnici osam partnerskih institucija razgovarali o planovima, realizaciji i namjeni opreme predviđene ovim projektom. U sklopu radnog sastanka održana je i radionica vezana za učenje na daljinu, njegovim prednostima i nedostacima.

Urbana poljoprivreda je model koji se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu – koncept koji osigurava: zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika, jače veze među stanovnicima. Tipični način proizvodnje u urbanoj poljoprivredi je biointenzivna metoda – kojom se na ograničenim površinama proizvode velike količine organske hrane.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba