Skip to the content

Početak instalacije opreme po projektu Erasmus+ BUGI

Na Agromediteranskom fakultetu je počelo instaliranje opreme za novi staklenik urbane poljoprivrede.
Završena je instalacija prvih solarnih panela na krovu i prateće opreme.

Ovo je samo dio opreme koja se nabavlja preko ERASMUS CBHE projekta "BUGI" u sklopu kojeg smo otvorili i master studij "Urbana poljoprivreda"

Sljedeća faza je postavljanje najmodernijih sistema vertikalnih uzgoja, NFT hidroponskih uzgojnih sistema.

Ciljevi  projekta su:
- Razvijanje studijskog programa za II ciklus studija, kao i programa cjeloživotnog učenja, iz Urbane poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.
- Jačanje kapaciteta Univerziteta/Fakulteta partnerskih zemalja Zapadnog Balkana.
- Razvijanje interdisciplinarnog pristupa u viskokom obrazovanju.
- Projektom je planirana implementacija Distance learning edukacije za studente.

Direktni proizvod projekta je modernizacija nastavnog programa čime bi se povećava konkurentnost Agromediteranskog fakulteta nuđenjem novih i modernih studijskih programa u poljoprivrednoj nauci, kao i razvoj poduzetničkih kompetencija kod studenata u zemljama Zapadnog Balkana.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba