Skip to the content

Nastavak aktivnosti po projektu LANDS Erasmus+

Nastavno osoblje Agromediteranskog fakulteta u periodu od 26.8. do 30.8.2019. godine je boravilo u Portorožu u Sloveniji na Fakultetu za turistične študije Turistica u sklopu nastavka aktivnosti na Erasmus+ projektu LANDS.

Posjeta je obuhvatala radne sastanke i prezentacije projekata LAS ISTRE, projekata o agroturizmu i gastronomskoj Sloveniji.

Također, obavljena je posjeta agroturistickom objektu Gremona farm Seca gdje su se svi učesnici u projektu upoznali i vidjeli organsku proizvodnju maslina i maslinovog ulja.

Nastavak rada na projektu obuhvatao je razvijanje kurseva za agroturističke subjekte u BiH i Srbiji. 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba