Skip to the content

Posjeta Jaffa-Komercu Blagaj

Studenti II godine dodiplomskog i diplomskog studija Agromediteranskog fakulteta u sklopu nastave iz predmeta Opšte voćarstvo i Pomologija bili su u posjeti plantažama Jaffa-Komerc Blagaj. Ovom prilikom studenti su bili u mogućnosti vidjeti nove zasade jagode i kajsije, kao i različite sistema uzgoja voćnih vrsta breskve, trešnje, jabuke u punoj rodnosti. Predmetni profesor prof.dr. Jasmina Aliman studentima je održala predavanja i praktično pokazala načine savremenog uzgoja različitih vrsta i sorti voćaka., te su studenti bili u prilici i da sami beru i degustiraju različite plodove jabuke direktno sa grane što je bitno, između ostalog, za ocjenu date sorte..
Nakon posjete voćnjaku, studenti našeg Fakulteta su stekli dodatna znanja o najmodernijim strojevima za čuvanje voća, načinu skladištenja voća u hladnjačama i mehanizmima sistema hlađenja.
Nadamo se da će ova posjeta našim studentima pomoći u savladavanju predmeta, a svakako u daljem školovanju.
Zahvaljujemo se Jaffa-Komerc Blagaj što svoje resurse stavljaju u službu studentima i profesorima našeg Fakulteta.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2019 UNMO.ba