Skip to the content

Održan seminar na temu "Upravljanje istraživanjima i pisanje naučnih radova"

Prateći savremene svjetske trendove razvoja nauke i naučno-istraživačkog rada, prošle sedmice je u prostorijama Agromediteranskog fakulteta “Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održan petodnevni seminar na temu "Upravljanje istraživanjima i pisanje naučnih radova", 

Seminar je organizovao Agromediteranski fakultet, u saradnji sa Agronomskim i prehrambeno tehnološkim fakultetom Svečilišta u Mostaru, a predavači su bili profesori sa Češkog univerziteta prirodnih nauka, Fakulteta za tropske poljoprivredne nauke Jan Banout, Olga Leuner i Miroslava Bavorova. 
Cilj seminara je bio da se uključe studenti završnih godina, mladi istraživači, asistenti i šira javnost koja se bavi načno-istraživačkim radom zbog sticanja praktičnih vještina koje su neophodne za istraživački rad, pisanje stručnih, naučnih radova i drugih publikacija.

Tematike obuhvaćene ovim seminarom su kako napisati rad, na koji način se baviti metodologijom naučno-istraživačkog rada, koje su to bibliografske i citirane baze, kako statistički obraditi podatke, te kako sve to primijeniti na vlastito istraživanje.

 U cilju podizanja kvalitete naučno-istraživačkih aktivnosti, ovaj seminar je unaprijedio kako stručna i naučna znanja učesnika u seminaru, tako i kontinuirani razvoj u oblasti istraživanja i naučno-istraživačkog rada publikovanjem radova u renomiranim časopisima, uzimanjem aktivnog učestvovanja na međunarodnim konferencijama, pisanjem kvalietanih publikacija kao i neprestanim usavršavanjem nastavnog osoblja.

Na kraju seminara dodjeljeni su certifikati za učešće. 
Zahvaljujemo se našim predavačima, profesorima i svim učesnicima u seminaru.

Agromediteranski fakultet – UNMO je svom dosadašnjem radu organizovao ili bio suorganizator značajnog broja naučnih i stručnih skupova (konferencija, simpozija, seminara itd.). Ovu tradiciju će nastaviti, unaprijediti i češće organizirati slične skupove. Time se unaprjeđuje naučno‐istraživački rad, saradnja, ali se poboljšava kvalteta cjelokupnog akademskog društva.

Projekat se nastavlja održavanjem Ljetne škole na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Svečilišta u Mostaru u septembru 2019. godine, a kulminacija aktivnosti će biti krajem jeseni na Danu nauke, a o kojem ćete biti blagovremeno obavješteni.

 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2019 UNMO.ba