Skip to the content

Naučni seminar na temu "Upravljanje istraživanjima i pisanje naučnih radova"

U periodu od 8.7.2019. do 12.7.2019. na Agromediteranskom fakultetu će se održati naučni seminar na temu "Upravljanje istraživanjima i pisanje naučnih radova". Seminar se održava u organizaciji Univerziteta iz Praga (Czech University of Life Sciences), PPF-a Sveučilišta u Mostaru i domaćina Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Renomirani predavači, profesori iz Praga će se osvrnuti na preglede i istraživanja literaturnih izvora, kako postaviti naučne hipoteze, koja su to etička pitanja, kako uraditi kvalitetnu analizu podataka i kako ih predstaviti. Na kraju će se raditi praktično na dizajnu istraživanja. Na kraju semminara, svi učesnici će dobiti odgovarajuće certifikate, pa vas molim da se prijavite ako ste zainteresovani na af@unmo.ba. Više detalja u narednim danima.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2019 UNMO.ba