Skip to the content

O B A V J E Š T E NJ E Apsolventski rokovi

Apsolventski rok održat će se 29.10.2021. u 10,00 sati iz predmeta:

  1. Zaštita voćaka i vinove loze
  2. Zaštita povrća i cvijeća
  3. Ekološki prihvatljiva zaštita bilja
  4. Zaštita bilja u organskoj proizvodnji

 

Iz kabineta

Copyright © 2022 UNMO.ba