Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA DERVIŠA VREBE

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA

 Derviš Vrebo, Bechler inženjer poljoprivrede

pod nazivom

Inventarizacija i karakterizacija oraha (Juglans regia L.)  na područiju Bugojna“,

 

Odbrana će se obaviti 28.04.2021.godine, online putem platforme TEAMS sa početkom u 10 sati.

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 21.04.2021.                                                                             DEKAN:

                                                                                                      Prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2021 UNMO.ba