Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta EKOLOŠKI MONITORING održanog 24. 6. 2020. godine

Red br

Ime i prezime

ocjena

1.

Amila Alić

8

2.

Amar Isić

8

3.

Armina Alić

8

4.

Azra Ramić

8

5.

Ramo Ibrahimović

8

6.

Nejla Čolaković

8

 

Predmetni nastavnik

Prof dr Svetlana Hadžić

Copyright © 2021 UNMO.ba