Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta AGROEKOLOGIJA održanog 21. 6. 2020. godine

Red. br.

Ime i prezime

ocjena

1.

Amela Karić

8

2.

Selma Behrem

8

3.

Nejla Habibija

8

4.

Biljana Ekmečić

8

5.

Ali Bajić

5

6.

Ismail Karaga

5

Copyright © 2021 UNMO.ba