Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta AGROEKOLOGIJA održanog 6. 7. 2020. godine

 

Red br

Ime i prezime

ocjena

1.

Ismail Karaga

6

2.

Nejla Habibija

6

3.

Ali Bajić

6

 

 

Predmetni nastavnik

Prof dr Svetlana Hadžić

Copyright © 2021 UNMO.ba