Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA GENETIKA ODRŽANOG 27.1.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Muminović Merima

AB180007

31

2.

Kovačević Emina

AB180009

25

Studenti koji nisu položili

1.

Đonko Nejra

AB180012

21

2.

Isenović Azemina

AB180003

19,5

.3.

Batlak Amira

AB180011

8,5

4.

Duvnjak Melika

AB180004

8

 

Usmeni dio ispita će se održati u dogovoru sa studentima.

_________________________

 

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba