Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA HEMIJSKO-EKOLOŠKE FUNKCIJE TLA ODRŽANOG: 26. 2. 2020. GODINE

Studenti koji su položili:

Red.br.

Ime i prezime

Osvojeni bodovi tokom semestra

Osvojeni bodovi na završnom ispitu

UKUPNO

OCJENA

1.

Azra  Ramić

53

28,5

81,5

osam (8)

2.

Amila Alić

53,5

25

78,5

osam (8)

3.

Armina  Alić

47

30

77

osam (8)

 

Studenti koji nisu položili:

Red.br.

Ime i prezime

Osvojeni bodovi na završnom ispitu

OCJENA

1.

Amar  Isić

16,5

pet (5)

2.

Ramo Ibrahimović

10

pet (5)

 

Za upis ocjena indekse donijeti u petak, 28. 2. 2020. godine u 9 sati.

Radovi se mogu pogledati u petak, 28. 2. 2020. godine od 9 do 10 sati.

Predmetni  nastavnik:

  1. prof. dr. Alma Leto
Copyright © 2020 UNMO.ba