Skip to the content

R E Z U L T A T I „Agrobotanika“ 25.09.2019. godine.

UNIVERZITET „Džemal Bijedić“ u MOSTARU

Agromediteranski fakultet

 

 

R E Z U L T A T I

 

„Agrobotanika“ 25.09.2019. godine.

 

 

Uslovno položili i pozivaju se na usmeni dio ispita 30.09.2019. godine u 11 sati

 

  1. Inga Tanović
  2. Duvnjak Melika
  3. David Gagro
                                                                                                                                                        

 

Mostar, 25.09.2019.                                                          prof. dr. Elma Temim

____________________

 

Copyright © 2021 UNMO.ba