Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Biljni genetski resursi održanog 16.10.2019. Apsolventski rok - oktobar

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.      

Opardija Muamer

AB160058

24

Studenti koji nisu položili

1.      

 

 

 

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

 

 

 

 

Upis ocjene će se održati u petak 18.10.2019. godine u 10 sati.

 

________________________  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba