Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA PISMENOG DIJELA ISPITA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA ODRŽANOG: 10. 7. 2019.GODINE

Red.br.

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

OCJENA

1.

MELIKA  DUVNJAK

23

Usmeni ispit

2.

AMIRA  BATLAK

20,5

Usmeni ispit

3.

EMINA  KOVAČEVIĆ

20

Usmeni ispit

4.

DAVID   GAGRO

13

pet (5)

5.

NIHAD  BIJELIĆ

0

pet (5)

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 12.7. 2019. godine sa početkom u 9 sati.

Radovi se mogu pogledati u petak, 12.7. 2019. godine  od 10 do 11  sati.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. Alma Leto

Copyright © 2019 UNMO.ba