Skip to the content

Rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomika VV i PC (diplomski studij)

Univerzitet „Džemal Bijedić“

Agromediteranski fakultet 

 

Ekonomika voćarsko-vinogradarske proizvodnje

Položili:

  1. Plančić Majda
  2. Hatarić Sanela
  3. Puščul Armin
  4. Seferović Samir

 

Ekonomika povrtlarsko-cvjećarske proizvodnje

Položili:

  1. Heljić Amina

 

Termin upisa ocjena biti će objavljen na web stranici fakulteta.

 

Iz kabineta

 

Copyright © 2019 UNMO.ba