Skip to the content

Rezultati prvog kolokvija iz predmeta MATEMATIKA SA STATISTIKOM

Br.indeksa

Prvi zadatak

Drugi zadatak

Treći zadatak

Četvrti zadatak

Osvojeni bodovi/ukupan broj

AB190010

25/25

25/25

17/25

21/25

88/100

AB190003

25/25

0/25

0/25

5/25

30/100

AB190019

0/25

0/25

0/25

0/25

0/100

AB180002

0/25

0/25

0/25

0/25

0/100

 

Potreba broj bodova za kolokviranje je 60/100

Uvid u radove je u utorak u 10.12.2019. god. U 9 sati.

Copyright © 2021 UNMO.ba