Skip to the content

Rezultati I TESTA iz predmeta Principi prerade u organskoj proizvodnji rađenog 23.12.2019.godine:

 

Br.

Broj indexa

Od max. 15

Osvojeno:

1.

190012

14,00

2.

190003

12,50

3.

190010

11,00

4.

190005

10,00

5.

190009

8,50

6.

190016

7,50

Predmetni nastavnik:

  ______________________________

   prof.dr.Hanadija Omanović

Copyright © 2020 UNMO.ba