Skip to the content

Održana konferencija pod nazivom: "Poljoprivreda i ruralni razvoj u HNK- promjene, inovacije, održivost“

„Budućnost poljoprivrede ostaje ljudima koji razumiju i prihvataju promjene u službi razvoja, te onima koji su spremni neprestano učiti i ulagati u nova znanja i vještine“ - poruka je današnje konferencije o poljoprivredi koja je pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvoj u HNK- promjene, inovacije, održivost“ održana u Konjicu

 

U organizaciji Vlade Hercegovačko - neretvanskog kantona, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, Grada Konjica i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic danas je u Konjicu održana Konferencija o poljoprivredi – Konjic 2022 pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvoj u HNK- promjene, inovacije, održivost“, čiji je cilj bio približiti načine za rast i razvoj, kako proizvođačima tako i potrošačima, te pružiti različite oblike podrške i otvaranja potencijala HNK poljoprivrednoj zajednici, kako bi poljoprivredu učinili konkurentnom i održivom. Konferencija je održana u sklopu Dana grada Konjica, obilježavanja 640 godina od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima.

Uvodničari na konferenciji su bili Osman Ćatić, gradonačelnik Konjica, Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine HNK i Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Kroz pet panela govorilo se o brendiranju i zaštiti proizvoda, udruživanju poljoprivrednih proizvođača i stvaranje prepoznatljivog proizvoda, povezivanje poljoprivrede i turizma i Strategiji ruralnog razvoja HNK-a. Panelisti su bili Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, prof. dr.sc. Elma Temim, dekanica Agromediteranskog fakulteta, Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar, dr.sc. Damir Jerković, predsjednik Kantonalnog odbora za razvoj, doc. dr.sc. Perica Bulić, direktor Zavoda za poljoprivrednu i savjetodavnu službu i zaštitu bilja, i doc.dr. sc. Alisa Hadžiabulić, docent na Agromediteranskom fakultetu, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar.

Tokom konferencije posebno je bilo riječi o izazovima sa kojima se poljoprivreda i privreda uopće, suočavaju kao posljedicama pandemije i rata na Istoku Evrope i kako ih prevazići.

Zaključci današnje konferencije su:

  1. Problem pandemije i rata na Istoku Evrope, jačih i većih razmjera je blisko vezan sa situacijom koja je zadesila poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivredne proizvođače na našim područjima, čime se zahtijeva hitna, bliska i djelotvorna saradnja na svim državnim, entitetskim i kantonalnim nivoima, a možda čak i regionalna saradnja u kontroli i zaštiti poljoprivredne proizvodnje na našim područjima. Zbog toga je od ključne važnosti povezanost svih nivoa vlasti i nadležnosti.
  2. Proširivanje znanja i vještina o digitalizaciji u poljoprivrednoj proizvodnji, provođenjem poljoprivredne politike i ostalih potrebnih politika prilagođavanja u poljoprivredi, zaštita domaće poljoprivrede, zaštite životne okoline, od velike je važnosti za prevenciju i pripravnost za dobre poljoprivredne prakse i dobru poljoprivrednu zakonsku regulativu.
  3. Efektivnije i djelotvornije koordiniranje između nadležnih institucija za poljoprivredu i usklađivanja propisa treba biti u fokusu zalaganja kantona i općina/gradova.
  4. Konkretnija područja saradnje između kantonalnih i viših nivoa vlasti u prevenciji i pripravnosti za negativne posljedice u poljoprivredi, zajednička izgradnja operativnih kapaciteta, obučavanje, vježbe i zajednička evaluacija mjera, kroz komisije i druge relevantne organe .
  5. Institucije učesnice konferencije će u skladu sa zaključcima interno razmatrati preporuke o rizicima u poljoprivredi, zatim iste dostaviti Ministarstvu na razmatranje, i uređivanje u saradnji sa su-organizatorima. U domeni maksimuma dobre, bolje i potpune odgovornosti institucija uz raspoloživost resursa i financijskih sredstava preporuke će biti dostavljene organima za provođenje odluka i kao takve će biti objavljene javnosti.

 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba