Skip to the content

POZIV

Innovation Nation je program za sve mlade u BiH koji žele steći znanje iz oblasti startup-a i pokretanja vlastitog biznisa. Program organizuje BH Futures Foundation u suradnji sa IEEE, MIT Legatum centrom i La Trobe univerzitetom.
Program se sastoji se od 12 sedmica intenzivnog timskog rada i obrađuje Design Thinking kurikulum baziran na programima najboljih svjetskih Univerziteta. Učesnici programa će biti podijeljeni u timove i proći će svaku fazu razvoja startup-a, od izbora problema koji žele riješiti, generisanja ideja, istraživanja tržišta, prototipiranja, finansija, do prezentovanja svog rada pred vrhunskim domaćim i stranim investitorima.
Svi učesnici koji uspješno završe ovaj program će steći titulu IEEE Innovation Nation Fellow i dobiti certifikat MIT Legatum centra i La Trobe Univerziteta, Australija, a timovi imaju priliku da osvoje nagrade iz ukupnog fonda od 50 000 KM.
Prijaviti se mogu svi mladi između 18 i 30 godina sa stalnim prebivalištem u BiH, a učešće na programu je besplatno. Više informacija o programu i formular za prijavu možete pronaći na https://www.bhfuturesfoundation.org/innovation-nation-2022
IEEE Innovation Nation BiH 2022 - hibridni (online + uživo) preduzetnički program
Rok za prijavu: 31.08.2022.
Innovation Nation Team
Elvis Skoždopolj
in@bhfuturesfoundation.org

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba