Skip to the content

Sastanak projektnog tima LANDS-a na PPF-u

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 28. i 29.1.2021. godine održan sastanak projektnog tima LANDS-a s ciljem pripremanja programa završne konferencije koja će se po planu održati 11. i 12. februara 2021. godine na Akademiji strukovnih studija Južna Srbija u Leskovcu. 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba