Skip to the content

Najava Hakatona

Jedan od ciljeva projekta VIRAL (Erasmus +) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste implementacija studentskih takmičenja (hakatona) na univerzitetima koji učestvuju u ovom projektu. U cilju kvalitetnije pripreme serije studentskih takmičenja, održaće se projektni sastanak u Nikšiću 25 i 26 februara 2021. godine. Domaćin sastanka je tehnološki park Tehnopolis. Na sastanku pod radnim nazivom “Improved teachers and students knowledge on student pitching competitions – hackathons” osim unaprjeđenja znanja o ovoj vrsti takmičenja biće riječi i o praktičnim primjerima uspješno realizovanih sastanaka u predhodnom period kao i dinamici pripreme i organizacije hakatona u okviru VIRAL projekta. Agenda sastanka u prilogu VIRAL_Projektni sastanak_WP3_Nikšić

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba