Skip to the content

Aktivnosti na ERASMUS projektu "LANDS", sastanak 8. i 9.10.2020. na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA

Nastavljaju se aktivnosti i na ERASMUS projektu "LANDS". Sastanak se održava 8. I 9. 10. U Sarajevu na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba