Skip to the content

Značaj vode za biljke

„Voda je osnovni princip i uzor svega što postoji, iz koje je sve nastalo i u koju se sve vraća. Ona je beskonačna, vječna materija koja se kreće, zgušnjava i razređuje i tako nastaju sve pojave. Gdje nema vode - tu nema života. To je prva potreba čovjeka, koju on mora trajno da obezbijedi, prije nego što počne da gradi svoje stanište.“ 

Nastanak, život i rast biljaka na Zemlji bio bi nemoguć bez prisustva dovoljne količine vode. Voda je i energija pomoću koje se obavlja razmjena i dotok hranjivih materija i minerala iz zemlje u biljke, da bi na kraju, putem transpiracije, napustila biljku i obogatila klimu.

Voda je veoma značajna za biljni svijet. Vodene biljke se najlakše snabdijevaju vodom.

U vodenoj sredini rastvorene su mnoge korisne tvari, te biljka lako apsorpcijom dolazi do njih. Međutim, biljke na kopnu često ne mogu lako doći do vode, jer imaju poteškoća da je u dovoljnoj mjeri izvuku iz zemljišta, pa je neophodno da im je čovjek dodaje u neophodnim količinama, posebice kod ciljano uzgajanih biljnih kultura.

Više detalja o značaju vode za biljke možete saznati na linku ispod.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba