Skip to the content

Otvoren konkurs za prijem novih studenata u akademskoj 2020/21. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini

Ovogodišnji konkurs/natječaj za upis studenata na I godinu I i II ciklusa studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru je otvoren i trajat će:

  1. Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.
  2. Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.
  3. U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata. Pravo na upis i status studenta dodiplomskog studija (bachelor, I ciklus) na Univerzitet imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini, kao i lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u inostranstvu.
  4. Pravo upisa na diplomski studij (master, II ciklus) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim dodiplomskim studijem koji se vrednuje sa najmanje 180 (3+2) ECTS odnosno 240 (4+1) ECTS studijskih bodova, te kandidati sa završenim četverogodišnjim studijem po predbolonjskom sistemu studiranja, što se bliže definiše studijskim programom.

Više informacija na linku ispod

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba