Skip to the content

Održan Dan otvorenih vrata Univerziteta"Džemal Bijedić" u Mostaru

Dana 10.6.2010. godine, na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru održan je Dan otvorenih vrata. Tom prilikom budući studenti su imali priliku da se upoznaju sa studijskim programima koje nudi Univerzitet.

Agromediteranski fakultet je predstavio svoje smjerove na I i II ciklusu.

Smjerovi na I ciklusu studija:
Voćarsko-vinogradarski
Povrtlarsko-cvjećarski
Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

Smjerovi na II ciklusu studija:
Voćarsko-vinogradarski
Povrtlarsko-cvjećarski
Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi
Urbana poljoprivreda

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba