Skip to the content

Povrće bogato fitohemikalijama - glukozinolatima

Posljednjih dvadesetak godina intenzivno se istražuje povoljan biološki uticaj fitohemikalija na zdravlje ljudi. Fitohemikalije su biološki aktivni sekundarni metaboliti koji hrani biljnog porijekla daju boju, aromu, miris i okus, prirodnu toksičnost na štetnike i izrazito povoljan utjecaj na ljudsko zdravlje.

Glukozinolati se smatraju fitohemikalijama jer su sekundarni metaboliti biljaka. Smatraju se fitohemikalijama što znači da mogu predstavljati prevenciju ljudskom organizmu od različitih bolesti, a naročito kod pojave karcinoma. Pronađeni su u 16 botaničkih porodica reda Capparales, a najveće količine su pronađene u porodici Brassicaceae u koju pripadaju kupus, brokula, karfiol, repa, kelj, hren.

Osim što njihov unos ima pozitivan učinak na ljudski organizam, glukozinolati i njihovi razgradni spojevi mogu imati i antinutritivno djelovanje. Okarakterizirano je oko 120 različitih glukozinolata, ali je samo mali broj istraživan.

 

Više detalja o sadržaju glukozinolata u povrću, biološkoj aktivnosti i biodostupnosti glukozinolata, antikancerogenom djelovanju i mehanizamu djelovanja glukozinolata možete saznati na linku ispod.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba