Skip to the content

Prezentacija aktivnosti Jean Monnet programa


U utorak 17.9.2019. u učionici broj 3. na drugom spratu Agromediteranskog fakulteta u 15:00 održati će se prezentacija aktivnosti Jean Monnet programa. Dejan Rosić iz Nacionalne Erasmus+ kancelarije prezentirati će ciljeve, vrste aktivnosti, finansijski pregled i rokove za aplikaciranje na Jean Monnet program.

Prisutne će pozdraviti Maja Kazazić, Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i gdin. Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

Jean Monnet aktivnosti promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju i potiču dijalog između akademskog svijeta i donosilaca odluka.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba