Skip to the content

Studijska posjeta po projektu Western Balkans Urban Agriculture Initiative - BUGI,

Nastavak realizacije aktivnosti na ERASMUS CBHE projektu Western Balkans Urban Agriculture Initiative - BUGI, ovaj put, Berlin, Njemačka.
Studijska posjeta trajala je od 29.10. do 31.10. Aktivnosti su obuhvatale predavanja, radne sastanke na temu akvaponika i mikroalge, sistemi inžinjeringa u akvaponici, posjete urbanim vrtovima, a predstavnici osam partnerskih institucija su razgovarali o planovima, realizacijii i primjeni.
Urbana poljoprivreda je model koji se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu – koncept koji osigurava: zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika, jače veze među stanovnicima. Tipični način proizvodnje u urbanoj poljoprivredi je biointenzivna metoda – kojom se na ograničenim površinama proizvode velike količine organske hrane.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba