Skip to the content

Održana javna tribina “Izazovi hercegovačkog agrara – uloga visokoškolskih institucija”

Na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, danas je održana javna tribina pod nazivom “Izazovi hercegovačkog agrara – uloga visokoškolskih institucija”.
Prisutni iz privrednog sektora, studenti, nastavnici imali su priliku poslušati zanimljivu raspravu o interesantnoj temi, kao i problematiku sa kojom se susreće ova grana privrede.

Goste je na početku javne tribine pozdravila dekanesa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, prof.dr. Elma Temim, osvrćući se na rad Agromediteranskog fakulteta, njegovo mjesto u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Istakla je važnost nadogradnje nastavnih planova i programa znanjem o tehnologijama, a posebno informacijskim tehnologijama i novim proizvodnim sistemima. Podvukla je mogućnost samozapošljivosti koje nije praksa u nekim drugim granama.

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Muhamed Brka je prokomentarisao sveokupnu situaciju u agraru Bosne i Hercegovine, odlazak mladih iz zemlje, naglašavajući važnost struke i potrebu konstante edukacije i nadogradnje znanja. Važno je razvijati sve grane poljoprivrede, i da Bosna i Hercegovina ima velike neiskorištene prirodne resurse.

Dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof.dr. Ivan Ostojić se osvrnuo na situaciju sa evidentno manjim brojem studenata na agronomskim fakultetima. Istakao je da za kvalitetne studente, buduće inžinjere uvijek ima slobodnih radnih mjesta i da je proizvodnja hrane nezamjenjiva u poređenju sa nekim drugim granama.

Haris Hajdarović, dipl.ing.polj. glavni enolog HEPOK-a je dao kratak osvrt na dugogodišnje iskustvo ove firme i aktivnosti koje se trenutno poduzimaju. Stalni porast proizvodnje, modernizacija opreme i kvalitetan kadar je ono čemu se stremi i što obećava uspjeh.

Nedim Badžak, dipl.ing.polj., direktor Jaffa Komerc-a je naglasio uspješnu saradnju sa Agromediteranskim fakuletetom, i činjenicu da se dio praktične nastave, kao i veliki broj istraživanja iz ove oblasti obavlja na njihovim plantažama.

Armina Nožić, magistar struke iz oblasti poljoprivrede, glavni inžinjer Hercegovinalijeka-a je spominjući resurse ove firme, podvukla važnost odgovaranja na potrebe tržišta. Da bi se to postiglo potrebna stalna nadogradnja stečenog znanja, ali i primjena inovacija u poljoprivredi.

Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda prof.dr. Marko Ivanković je naglasio potrebu skoro pa zanemarene oblasti agrarne politike u nastavnim planovima i programima poljoprivrednih fakulteta. Znanje iz agrarne politike je izuzetno potrebno kako bi se mladi ljudi usmjerili prema prosperitetu u ovoj privrednoj grani.

Predstavnici privrede su naglasili da su otvoreni za saradnju sa fakultetima i da stavljaju svoje resurse na raspolaganje visokom obrazovanju.
Svi učesnici su se složili da političke strukture, na žalost, ne vide da je proizvodnja hrane, a posebno domaće, nezamjenjiva i bez konkurencije. Nekontrolisan uvoz hrane je ugrozio u potpunosti proizvodnju domaće kvalitetne hrane. Bez sprege nauke sa privredom nema prosperiteta, zaključak je ove uspješne javne tribine.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba