Skip to the content

Presentation of professional courses in the field of Agritourism within the project LANDS

LANDS Erasmus +nastavlja svoje aktivnosti u Sarajevu na trodnevnoj radionici od 22.5. do 24.5. 2019. godine. 
Prvog dana sastanak je održan u Projektnoj akademiji SERDA- i tom prilikom svaka od institucija je predstavila po jedan kompletiran kurs. 
Ispred Agromediteranskog fakulteta predstavljen je kurs Uređenja eksterijera i interijera agroturističkih objekata koji će biti dio ponude kurseva posebno dizajniranih za sadašnje i buduće aktere agroturizma u BiH i Srbiji.
Drugi dan je posvećen razvijanju Moodle tehnologije uz pomoć koje će ovi kursevi biti dostupni i online.

http://biznis.ba/prezentirani-strucni-kursevi-u-oblasti-agroturizma-u-okviru-projektu-lands/

https://www.akta.ba/najave/prezentacija-strucnih-kurseva-u-oblasti-agroturizma-u-okviru-projekta-lands/101840

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2019 UNMO.ba