Skip to the content

Creation of training courses in Moodle of the Erasmus+ project - LANDS

LANDS Erasmus + nastavlja svoje aktivnosti u Grčkoj Atini na trodnevnoj radionici od 11.6. do 13.6.2019. godine. Prvog dana sastanak je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Atini i tom prilikom institucije učesnici u projektu su predstavili po jedan kompletiran kurs. 


Ispred Agromediteranskog fakulteta predstavljen je kurs koji će biti dio ponude kurseva posebno dizajniranih za agriturističke komplekse.

Također, prisutni članovi projektnog tima posjetili su Muzej Poljoprivrednog fakulteta u Atini. Prvog dana se radilo na razvijanju i radu na Moodle tehnologije uz pomoć koje će ovi kursevi biti dostupni i online. 

Drugi dan je posvećen panel sesiji i radu na Moodle u malim grupama u cilju što boljeg predstavljanja kurseva.

 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2019 UNMO.ba