Skip to the content

Održan Scientific day/Naučni dan

Prateći savremene svjetske trendove razvoja nauke i naučno-istraživačkog rada, u prostorijama Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru danas je organizovan Scientific day/Naučni dan.
Naučni dan su organizovali zajedno Agronomski i prehrambeno-tehnološkim fakultet i Agromediteranskim fakultetom zajedno sa Češkim univerzitetom prirodnih nauka, Fakulteta za tropske poljoprivredne nauke.
Cilj “Dana nauke” je bio da se uključe studenti poljoprivrednih fakulteta kao budući mladi istraživači privrednici i da svoje znanje i ideje prenesu đacima osnovnih i srednjih škola.

Posjetioci su imali priliku da im studenti pokažu, izolaciju DNK, izradu zelenog zida, sjeme poljoprivrednog bilja, permakulturu, mogli su degustirati različite vrste meda, voća, vidjeti izradu sapuna, način kako se kompostira, koje vrste tla postoje i kako se razlikuju, da vide zbirke insekata, herbara, kako se floristički uređuje prostor i sl.

Na kraju su za trud i rad studentima su dodjeljeni prigodni pokloni.

Zahvaljujemo se posjetiocima, profesorima i svim studentima koji su pored redovnih nastavnih aktivnosti dali doprinos u organizaciji ovog dana.

Agromediteranski fakultet – UNMO je svom dosadašnjem radu organizovao ili bio suorganizator značajnog broja naučnih i stručnih skupova. Ovu tradiciju će nastaviti, unaprijediti i češće organizovati slične aktivnosti. Time se unapređuje naučno‐istraživački rad, saradnja, ali se poboljšava kvaliteta cjelokupnog akademskog društva.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba